Privacy Statement

Biodanza voor Iedereen is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Mocht er op enigerlei wijze behoefte ontstaan om met mij, Vera Reijns, contact op te nemen dan verzoeken ik je met klem om dat telefonisch te doen: 06-40010097. Ik kan je dan direct informeren of je eventuele verzoek honoreren. Aarzel dus niet om me te bellen!
Mochten we telefonisch niet bereikbaar zijn email ons dan via verareijns@gmail.com.

Contactgegevens:
Web: https://www.biodanzavooriedereen.nl
Tel: +31640010097

Vera Reijns is de Functionaris Gegevensbescherming van Biodanza voor Iedereen. Je kan haar bereiken via verareijns@gmail.com of telefonisch.

Persoonsgegevens die worden verwerkt:
Biodanza voor Iedereen verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van haar diensten en/of omdat je deze gegevens zelf hebt verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die worden verwerkt:

 • Voor- en achternaa
 • Geslacht
 • Woonplaats
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website
 • Internetbrowser en apparaat type
 • Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die ik verwerk:
De website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Het is echter niet te controleren of een bezoeker ouder is dan 16 jaar. Ouders worden dan ook aangeraden om betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat er zonder die toestemming persoonlijke gegevens worden verzameld over een minderjarige, neem dan contact met mij op via verareijns@gmail.com, dan verwijder ik deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag persoonsgegevens worden verwerkt.
Biodanza voor Iedereen verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van jouw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder

Geautomatiseerde besluitvorming:
Biodanza voor Iedereen neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Biodanza voor Iedereen) tussen zit. Biodanza voor Iedereen gebruikt geen computerprogramma’s of -systemen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:
Wij bewaren je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende persoonsgegevens:
Categorie persoonsgegevens nieuwsbrief
De bewaartermijn is door de klant zelf te bepalen. Wanneer de klant wordt opgenomen in onze administratie worden de gegevens van die klant toegevoegd aan ons nieuwsbriefbestand. Dit is het enige bestand waar we actief van deze gegevens gebruikmaken.
Wanneer iemand zich afmeldt voor de nieuwsbrief of ons verzoekt om daarvoor zorg te dragen worden deze gegevens door ons gewist.

Delen van persoonsgegevens met derden:
Wij verstrekken dus uitsluitend aan derden wanneer dit voor onze administratie noodzakelijk is, en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan onze wettelijke verplichting om de administratie te voeren. Hierbij is de belastingdienst en hun bewaartermijn leidend.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken:
Biodanza voor Iedereen gebruikt alleen technische en functionele cookies, en analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.
Voor mijn website gebruik ik analytische software en registratie zoals Google.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kun je zelf doen via het sturen van een email naar verareijns@gmail.com. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door mij en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij mij een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die ik van jou tot mijn beschikking heb op papier naar jou, of een andere door jou genoemde organisatie, te sturen.
Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een verzoek naar verareijns@gmail.com.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraag ik jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Biodanza voor Iedereen zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.
We willen je er ook op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe ik persoonsgegevens beveilig:
Biodanza voor Iedereen neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via verareijns@gmail.com of telefonisch.

Mocht er op enigerlei wijze behoefte ontstaan om met mij contact op te nemen dan verzoek ik je met klem om dat telefonisch te doen: 06-40010097. Ik kan je dan direct informeren of je eventuele verzoek honoreren. Aarzel dus niet om me te bellen!