Vrijheid van bewegen

Vorige week hebben we een begin gemaakt met het ontspannen van onze spierpantsers, hoe klein of hoe groot ook. Ontspanning geeft vrijheid, niet alleen een gevoel van vrijheid, maar ook fysiek meer ruimte, meer mogelijkheden. 

Als we ons vrijer voelen om te bewegen, met andere woorden als we onze identiteit in onze beweging kunnen en durven uitdrukken dan is daar geen grens. Authentiek zijn kent geen begrenzing, je bent zoals je bent. En de ene dag betekent dat dat je als het ware verder reikt dan de andere dag. De ene dag “neem je veel meer ruimte in” dan de andere dag. Maar hoe uitreikend of naar binnengericht je je ook voelt, je kunt je altijd vrij voelen in je beweging. Maar vrij voelen om authentiek te bewegen is niet voor iedereen vanzelfsprekend. Al heel gauw komt ons hoofd ertussen: “wat zullen ze wel niet van me denken….” “kan ik dit wel maken…” of je hebt als kind hierover duidelijke normen meegekregen: “doe maar gewoon dan doe je al gek genoeg”. Dan is het bijna onmogelijk om je nog vrij te voelen en te doen wat je eigenlijk voelt dat je het liefste zou doen. En misschien is dat zo lang geleden, dat je ook niet goed meer weet hoe dat moet.

Ik heb het zelf als een enorme rijkdom ervaren, en nog steeds, dat alle improvisatie in het moment, alle creativiteit die opeens in mij blijkt te zitten, naar buiten mag komen, dat ik ermee mag oefenen, voelen wat lekker voelt en wat niet. Dat niemand er iets van vindt, omdat we allemaal aan het experimenteren zijn en bewegen zoals het ons past.

handen

Ik nodig je uit om te ontdekken wat ontspanning en speelsheid met jouw bewegingen doen.

Je bent van harte welkom op dinsdag 3 oktober:

– in Fluxus, Westzijde 168, Zaandam: inloop vanaf 9.30 uur. We starten om 9.45 uur.

– op de Oostzijde 355, Zaandam: inloop vanaf 19.15 uur. We starten om 19.30 uur

Parkeren:

Westzijde: Vanaf de noordkant kun je gratis parkeren VOOR het bruggetje/sluisje (westzijde 216). Je kunt ook op het parkeerterrein van Fluxus door de slagboom: bij de bar kun je een uitrijkaart voor 2,50 euro kopen.

Oostzijde: gratis parkeren.